Československá armáda z roku 1938 v miniaturách sběratele a modeláře Lubora Šušlíka

Ve výstavní síni provozního areálu pevnosti Dobrošov můžete každoročně navštívit unikátní výstavu. Výstava obsahuje ojedinělou a zároveň toho času v Evropě největší kolekci miniatur ztvárňujících v historickém kontextu československou armádu z období 1. republiky. Nabízí ucelený pohled na jednotlivé složky našeho předválečného vojska a zároveň znázorňuje nejdůležitější druhy zbraní. 

Regionální muzeum Náchod ve spolupráci s autorem miniatur Luborem Šušlíkem chtějí zejména mladší generaci a dětem názorně a ve stručnosti ukázat, jak vypadala naše armáda v době ohrožení Československa nacistickým Německem koncem 30. let minulého století. Byla to armáda moderní, vybudovaná na demokratické bázi, perfektně vycvičená, vystrojená a vyzbrojená. ČSR tehdy patřila k předním zbrojařským mocnostem světa. Československé vojsko se těšilo bezmezné podpoře obyvatelstva, bylo připravené a odhodlané bránit republiku proti hitlerovské agresi za všech okolností.

 

 

"Přísaháme při všem, co je nám svato,

a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením,

že budeme poslušni prezidenta a vlády republiky

československé a všech svých velitelů,

prezidentem a vládou ustanovených, přísaháme,

že budeme bez odmluvy plnit jejich nařízení

vždy a všude, i v nebezpečí, bez zaváhání a odporu,

že svých vojsk neopustíme, ale i své životy ochotně

dáme na ochranu vlasti a za její svobodu,

přísaháme, že budeme druh druha milovati,

k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti,

ale až do konce se brániti tak, jak nám káže

mužná čest a vědomí povinností občanských.

Tak přísaháme!"

 

LUBOR ŠUŠLÍK

Narodil se 25.5.1928 jako syn prvorepublikového důstojníka. Své dětství a mládí prožíval díky otcově profesi v kasárnách 27. pluku naši armády v Uherském Hradišti. Toto výrazně ovlivnilo jeho klukovské zájmy a podpořilo vlastenecké cítění v dospělosti. V Uherském Hradišti ho zastihla nacistická okupace v roce 1939. Prokázal, že mu nejsou lhostejné osudy země a principy zachování dekomracie v republice. Svědčí o tom i ta skutečnost, že unikl jen o vlásek smrti v boji s nepřítelem. Poprvé jako účastník domácího protifašistického odboje za druhé světové války, podruhé jako oběť politických represí po únorovém převratu roku 1948. Roku 1949 se ocitl za mřížemi věznice a hrozil mu opět trest smrti.

VÝROBA MINIATUR

Životním koníčkem Lubora Šušlíka se stalo již v dětství sbírání a později též modelování postaviček vojáků i bojové techniky. Ve sbírce, která je vystavena na Dobrošově je patrné, že autor tvarově navázal na původní tovární výrobu vojáčků z období 1. republiky. Hlavním rozdílem je, že místo dříve používané dřevité hmoty aplikuje modernější dvousložkové priskyřice, což umožňuje odlévat a formovat zcela nové druhy miniatur. V průběhu zhruba 20 let, zejména ve volných chvílích, vytvořil autor unikátní sbírku a vystavuje na Dobrošově více než 1300 exemplářů, včetně odpovídající bojové techniky.

 

Zde odkaz na pořad Toulavá kamera, kde autor vysvětluje výrobu vojáčků: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500023/video/

 

 

Rychlý kontakt

 

Korespondenční adresa:

Regionální muzeum v Náchodě

Masarykovo náměstí 1

54701 Náchod

mob.: +420 724 120 498

(Bc. Richard Švanda, správce pevnosti)

pevnost.dobrosov@seznam.cz

GPS: 50°24'09" - 16°12'09"

 

 

 Pevnost Dobrošov je příspěvkovou organizací zřízenou Královéhradeckým krajem,

Královéhradecký kraj [logo]


spravovanou Regionálním muzeem v Náchodě


 Evropsky významná lokalita
 

Počasí u nás

Počasí Náchod - Slunečno.cz

 

Spolupracujeme: