wz
polsko

POLSKI

Niedokończony budynek twierdzy artyleryjskiej Dobrosov wchodzącej w skład czechosłowackiej linii umocnień przygranicznych z lat 1935-1938, ze zwiedzaniem rozległych podziemi. Twierdza miała za zadanie osłanianie ogniem artyleryjskim doliny Nachodu.

Budowę rozpoczęto 28.07.1937 r. Planowany koszt tylko budowy wynosił 33.050.400 koron. Teren budowy obejmował 20 ha i był szczelnie otoczony parkanem pilnowanym przez wojsko.   Najwięcej było prac górniczych. Wywiercono 6 szybów pod schronami i 5 dodatkowych nad korytarzami (zostały potem zasypane). Po osiągnięciu planowanej głębokości ok. 40 m. ekipy drążyły chodniki zdążając ku sobie. Do września 1938 r. wykorzystano połowę środków.

INFORMACJE O EKSPLOATACJI BUNKRÓW (podczas rekonstrukcji 2018-2020)

1. Zwiedzanie bunkrów na powierzchni (w bunkrze „Jerab“ zwiedzania wnętrza)
2. Zwiedzanie niedokończonych bunkrów

Czas trwania: 75 minut

:mapicka

 

Oficiální stránky národní kulturní památky