Kdysi pevnost hloubili jako úkryty vojáků na obranu republiky, dnes jsou podzemní katakomby pevnosti Dobrošov nad Náchodem úkrytem zvláště chráněných druhů savců. Těch, kteří létají a mají schopnosti, jež lidé poznali až s vynálezem sonaru. Při letu se totiž netopýři orientují sluchem dle jejich pískotu, jehož zvuk se odráží od předmětů v okolí.

Počet zimujících netopýrů na Dobrošově rok od roku stoupá. Zatímco v roce 1981 zde zimovalo jen 34 netopýrů, letos při každoročním lednovém sčítání to bylo už téměř 700 jedinců. Pro srovnání v roce 2015 jich bylo 508, v roce 2014 435 a roku 2004 202. Na Dobrošově se vyskytují druhy, jako netopýr brvitý, vrápenci malí, nebo například netopýr velký s rozpětím křídel až 37 centimetrů.

Netopýři si začínají hledat zimoviště někdy koncem října a preferují především štoly. Tedy ty části, kde je jen vyrubaná skála a nechodí tam běžně návštěvníci. V zimě netopýři potřebují, aby v podzemí byla stabilní teplota. To v hloubce zhruba čtyřiceti metrů pod vstupním vchodem do pevnosti platí, a tak zde nachází útočiště právě i oba teplomilné vzácné druhy netopýr brvitý a vrápenec malý. Jak se vlastně létající savci do pevnosti dostanou? Používají různé otvory nechané bez překážky třeba mezi mřížemi. Dobrošovské zimoviště netopýrů patří k vůbec nejvýznamnější zimovištím v Královéhradeckém kraji i v celé republice. Na Náchodsku je největší známé, spolu s katakombami josefovské pevnosti. Pro ochranu netopýrů je proto celá dobrošovská pevnost zařazena do evropské soustavy chráněných území Natura 2000, v nichž žijí evropsky významné druhy živočichů a rostlin.