bd66bf2b3f51ad13ad0440915644_w720_h540_ga6f44892c47611e3a1ef002590604f2e

Popis expozice

Návštěvník může navštívit:

a)   Výstavní síň v provozním areálu

b)    Tvrzové objekty s podzemními kasárnami

c)    Naučnou stezku

a) Výstavní síň v provozní budově pevnosti Dobrošov (dále jen PD).

Zde lze každoročně navštívit ojedinělou a zároveň toho času v Evropě největší kolekci miniatur figurek, které ztvárňují v historickém kontextu československou armádu z období před druhou světovou válkou. Nejnovějším exponátem je t. č. ojedinělý model lehkého opevnění vz. 36 s výzbrojí v měřítku 1:1. Tento typ bunkru, který se nacházel na povrchu pevnosti, dnes návštěvníci vidět na Dobrošově nemohou, neboť tyto objekty opevnění byly na pokyn německé správy zlikvidovány v průběhu války. Dále tu naleznete trojrozměrné modely, schémata a výstavku zbraní z doby 2. světové války. V nově vybudovaném kinosále se pomocí krátkého dokumentárního filmu seznámíte s politickými souvislostmi, které vedly ke stavbě opevnění.

dobrosov-001

Pro sezónu 2017 bude součástí vstupní expozice také výstava s názvem „Dobrošovský Slavín“. Fotografie, předměty denní potřeby a doprovodné texty přiblíží leckdy pohnuté osudy osobností, které mají vztah k Dobrošovu a období stavby opevnění. K nim patřili mimo jiné major Jaroslav Purkyt, majitelé firmy Kapsa a Müller, brigádní generál Otto Špaček, škpt. František Zavadil, svob. Eduard Zicháček a mnozí další. Výstava bude otevřena v rámci otevírací doby pevnosti do zahájení rekonstrukce (bude upřesněno na webu pevnosti).

b) Prohlídka tvrzových objektů a podzemních prostor

Při vstupu do provozního areálu PD návštěvníka zaujme třetí největší dělostřelecký srub v ČR o rozměrech 47×16 m, sílou stěn a stropu 3,5 m a kubatuře 5 520 mbetonu. Prohlídka začíná právě vstupem do tohoto objektu přes ochranný příkop. V interiéru dělostřeleckého srubu se prochází bojovým a týlovým patrem. V horním (bojovém) patře jsou vystaveny makety houfnic vz. 38 ráže 10 cm, které připomínají hlavní výzbroj srubu. Výstavní fotopanely při stěně patra srubu dokumentují předmnichovské události v ČSR.

V dolním (týlovém) patře lze shlédnout prostory určené pro umístění filtračního zařízení, sociálního zařízení, odpadové jímky pro nábojnice a ubikace. V malé expozici jsou vystaveny nálezy pracovních nástrojů a stavebních hmot z dob výstavby pevnosti. Z obou pater lze nahlédnout do výtahové šachty, jejíž hloubka tají dech. Dva rychlovýtahy měly propojit podzemní muniční sklady s bojovým patrem dělostřeleckého srubu

Čtvercovým schodištěm s odpočívadly návštěvníci sestupují do podzemí tvrze. Podzemí je stavebně dokončené pouze z poloviny. Na návštěvnické trase jsou k vidění muniční sklady, prochází se částí hlavní galerie, avšak nejvíce zaujmou rozsáhlé kasárenské prostory s expozicí a trojrozměrnými předměty. Průchod podzemím končí pod pěchotním srubem Můstek, do jehož interiéru nás zavede poněkud dlouhé ale pohodlné schodiště. Návštěvník se nechá často zmást pocitem, jak nekonečně dlouhé prostory prošel, ale ve skutečnosti to byla pouze asi ¼ z celkové délky. Další velká část chodeb jsou pouze ve skále vyražené štoly.

expozice_podzemi

Týlové patro pěchotního srubu Můstek je dobře zachovalé, přestože byl celý objekt za války devastován. V místnostech je nově umístěna expozice o tajných pokusech z doby okupace. Bojové patro je těžce poškozené. V malé expozici lze spatřit fragmenty projektilů, které mají přímou souvislost s devastací objektu, stejně jako model granátu Röchling v měřítku 1:1. Pro konečný výstup z útrob betonového komplexu slouží točité kovové schodiště umístěné v jedné ze čtyř šachet pro pancéřové věže. Schodiště končí na stropní plošině srubu Můstek a za příznivého počasí se návštěvník potěší krásným výhledem do okruhu až 80 km.

dsc_0354

Třetí z dokončených objektů srub N-S 73 Jeřáb není běžně přístupný, bývá však otevřen o letních prázdninách a státních svátcích (viz otevírací doba). Od srubu Můstek je vzdálen 600 m a dostaneme se k němu po vyznačených trasách. Venkovní stěny objektu nesou stopy cvičných paleb německé pěchoty. Do interiéru srubu se vstupuje nouzovým výlezem a průvodci tu ukáží nejenom autentické dobové kresby obránců Jeřábu v jedné z ubikací, ale i expozici věnovanou pobytu vojáků během mobilizace.

obalka 001a

Pozn.: Používaný český termín „srub“ byl zvolen vojenskými projektanty jako ekvivalent k cizímu „těžký bunkr“. 

c) Naučná stezka Pevnost Dobrošov (dále jen NS PD)

Náchodský úsek pohraničního opevnění z roku 1938 představuje jednu z nejzajímavějších oblastí celé linie rozkládající se mezi Krkonošemi a městem Ostravou. Lze zde navštívit nejtěžší pevností objekty s podzemními chodbami, těžké izolované pěchotní sruby i lehké objekty mnoha variant. Naučná stezka si klade za úkol přiblížit návštěvníkům alespoň část celého systému.

NS PD začíná u dělostřeleckého srubu Zelený, je značena a má dvě trasy.

Trasa č. 1: vede přes sruby Polsko, Hrobka, Jirásek, Jeřáb a končí na Jiráskově chatě. Je na ní umístěno 10 velkoplošných informačních tabulí. Tato trasa je vhodná pro turisty, kteří se hodlají vrátit k parkovišti, zastávce ČSAD, nebo k prohlídce pevnosti.

Trasa č. 2: vede přes sruby Polsko, Hrobka, Lom, Březinka a končí v Bělovsi u Náchoda. Obsahuje 9 informačních tabulí a je vhodná pro turisty, kteří směřují do Náchoda, např. k vlaku, autobusu, nebo do autokempu.

mapa_570x383

Legenda: ….. – trasy naučné stezky