e54843dc35239b9b40cb5b1337e4_w1024_h768_gi-photo-459972

Vojáčci Lubora Šušlíka

vystava-expozice-vojak-vojacci-armada-valka-model-dobrosov020515-hk_denik-630 2320187_ bd2a213e3b43ada84498b680df50_w1182_h886_gfed33efcc47511e3af98002590604f2e

POZOR! Od roku 2018 budou figurky z důvodů rozsáhlé rekonstrukce vystaveny v expozici náchodského muzea.

Přemýšlíte, jaký zajímavý cíl vám na Náchodsku zatím unikl? Potom si napište do turistického diáře: Pevnost Dobrošov, výstava miniatur. Součástí známého areálu československého pevnostního systému z období před druhou světovou válkou je totiž i unikátní výstava Československá armáda 1. republiky v miniatuře autora Lubora Šušlíka s ojedinělou a zároveň v Evropě největší kolekcí miniatur vojáků Československé armády před druhou světovou válkou, která je umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. Stejně působivý, jako je pohled na ucelenou miniaturu naší prvorepublikové armády, je i  biografie jejího autora Lubora Šušlíka (*1928). Syn bývalého ruského legionáře a důstojníka československé armády v době květnové mobilizace v roce 1938 vstoupil ve svých necelých deseti letech do místního skautského oddílu a zároveň se stal i členem Sokola. V únoru 1944 se stal vedoucím jednoho z oddílů Klubu českých turistů což mu umožnilo rozvíjet skautské aktivity. V závěru války byl na nádraží na Moravě zatčen německou tajnou policií – gestapem, která u něho nalezla kufr plný střeliva a několik granátů. Po výslechu v místní budově gestapa ho druhý den stanný soud odsoudil k trestu smrti. Zachránilo ho až letecké bombardování Olomouce. V květnu 1945 se Lubor Šušlík účastnil bojů v Pražském povstání. Po únoru 1948 zažívá perzekuci a šikanu, věznění i výslechy Státní tajnou bezpečností. Protože nemohl studovat na vysoké škole, vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1968 se účastnil obnovy Junáka a  založil skautský oddíl v Chocni. V 90. letech se stal výchovným zpravodajem, členem historické komise Junáka a zároveň i  nositelem řady nejvyšších skautských i dalších odbojových vyznamenání. Dnes Lubor Šušlík žije v Pardubicích a pracuje jako turistický průvodce v Evropě a v řadě exotických zemí. Jeho armáda, čítající více než 1400 figurek, našla symbolická kasárna v Pevnosti Dobrošov. Přijďte se na ni někdy podívat. Stojí to za to!

VÝROBA MINIATUR

Životním koníčkem Lubora Šušlíka se stalo již v dětství sbírání a později též modelování postaviček vojáků i bojové techniky. Ve sbírce, která je vystavena na Dobrošově je patrné, že autor tvarově navázal na původní tovární výrobu vojáčků z období 1. republiky. Hlavním rozdílem je, že místo dříve používané dřevité hmoty aplikuje modernější dvousložkové pryskyřice, což umožňuje odlévat a formovat zcela nové druhy miniatur. V průběhu zhruba 20 let, zejména ve volných chvílích, vytvořil autor unikátní sbírku a vystavuje na Dobrošově více než 1300 exemplářů, včetně odpovídající bojové techniky.

Přísaháme při všem, co je nám svato,a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením,že budeme poslušni prezidenta a vlády republiky

československé a všech svých velitelů,

prezidentem a vládou ustanovených, přísaháme,

že budeme bez odmluvy plnit jejich nařízení

vždy a všude, i v nebezpečí, bez zaváhání a odporu,

že svých vojsk neopustíme, ale i své životy ochotně

dáme na ochranu vlasti a za její svobodu,

přísaháme, že budeme druh druha milovati,

k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti,

ale až do konce se brániti tak, jak nám káže

mužná čest a vědomí povinností občanských.

Tak přísaháme!“

Přísaha čsl. vojáka v roce 1938 

Zde odkaz na pořad Toulavá kamera, kde autor hovoří o výrobě vojáčků: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500023/video/