Archiv pro rubriku: Popis expozice

Dobrošovský Slavín

Pro sezónu 2017 bude součástí vstupní expozice také výstava s názvem „Dobrošovský Slavín“. Fotografie, předměty denní potřeby a doprovodné texty přiblíží leckdy pohnuté osudy osobností, které mají vztah k Dobrošovu a období stavby opevnění. K nim patřili mimo jiné major Jaroslav Purkyt, majitelé firmy Kapsa a Müller, brigádní generál Otto Špaček, škpt. František Zavadil, svob. Eduard Zicháček a mnozí další. Výstava bude otevřena v rámci otevírací doby pevnosti do zahájení rekonstrukce (bude upřesněno na webu pevnosti).

bd66bf2b3f51ad13ad0440915644_w720_h540_ga6f44892c47611e3a1ef002590604f2e

Popis expozice

a) Výstavní síň v provozní budově pevnosti Dobrošov (dále jen PD).

Zde lze každoročně navštívit ojedinělou a zároveň toho času v Evropě největší kolekci miniatur, figurek, které ztvárňují v historickém kontextu Československou armádu z období před druhou světovou válkou.

Ve výstavní síni probíhají také úvodní výklady průvodců, jsou zde k dispozici mapy, schémata a modely objektů opevnění.

b) Prohlídka tvrzových objektů a podzemních prostor

Při vstupu do provozního areálu PD návštěvníka zaujme dělostřelecký srub N-S 75 Zelený, gigantická pevnostní stavba o rozměrech 47×16 m, s tloušťkou stěn a stropu 3,5 m, o kubatuře 5 520 m3 betonu.

Prohlídka začíná právě vstupem do tohoto objektu přes ochranný příkop. V interiéru dělostřeleckého srubu se prochází bojovým a týlovým patrem. V horním (bojovém) patře jsou vystaveny makety houfnic vz. 38 ráže 10 cm, které připomínají hlavní výzbroj srubu. Výstavní fotopanely při stěně patra srubu dokumentují předmnichovské události v ČSR.

V dolním (týlovém) patře lze shlédnout prostory určené pro umístění filtračního zařízení, sociálního zařízení, odpadové jímky pro nábojnice a ubikaci.

Z obou pater lze nahlédnout do výtahové šachty, jejíž hloubka tají dech. Dva rychlovýtahy měly propojit podzemní muniční sklady s bojovým patrem dělostřeleckého srubu.

Čtvercovým schodištěm s odpočívadly návštěvníci sestupují do podzemí tvrze. Podzemí je osvětleno elektrickým proudem, stavebně dokončené jsou zde muniční sklady, prochází se částí hlavní galerie, avšak nejvíce zaujmou rozsáhlé kasárenské prostory. Průchod podzemím končí pod pěchotním srubem Můstek, do jehož interiéru nás zavede poněkud dlouhé ale pohodlné schodiště. Návštěvník se nechá často zmást pocitem, jak nekonečně dlouhé prostory prošel, ale ve skutečnosti to byla pouze asi ¼ z celkové délky. Další velká část chodeb jsou pouze ve skále vyražené štoly, po více než 68 letech velmi nebezpečné.

Týlové patro pěchotního srubu N-S 72 Můstek je dobře zachovalé ač celý objekt byl devastován. Zde zaujme např. řešení nouzového výlezu. Bojové patro je těžce poškozené. V malé expozici lze spatřit fragmenty projektilů, které mají přímou souvislost s devastací objektu. Pro konečný výstup z útrob betonového komplexu slouží točité kovové schodiště umístěné v jedné ze čtyř šachet pro pancéřové věže. Schodiště končí na stropní plošině srubu Můstek a za příznivého počasí se návštěvník potěší krásným výhledem do okruhu až 80 km.

Třetí z dokončených objektů srub N-S 73 Jeřáb není běžně přístupný, bývá však otevřen o státních svátcích. Od srubu Můstek je vzdálen 600 m a dostaneme se k němu po vyznačených trasách. Venkovní stěny objektu nesou stopy cvičných paleb německé pěchoty. Do interiéru srubu se vstupuje nouzovým výlezem a průvodci nám ukáží autentické dobové kresby obránců Jeřábu v jedné z ubikací.

Pozn.: Používaný český termín „srub“ byl zvolen vojenskými projektanty jako ekvivalent k cizímu „těžký bunkr“.

c) Naučná stezka Pevnost Dobrošov (dále jen NS PD) – zdarma volně přístupná

Náchodský úsek pohraničního opevnění z roku 1938 představuje jednu z nejzajímavějších oblastí celé linie rozkládající se mezi Krkonošemi a městem Ostravou. Lze zde navštívit nejtěžší pevností objekty s podzemními kasárnami, spatřit těžké izolované pěchotní sruby i lehké objekty mnoha variant. Naučná stezka si klade za úkol přiblížit návštěvníkům alespoň část celého systému.

NS PD začíná u dělostřeleckého srubu Zelený, je značena a má dvě trasy.

Trasa č. 1 vede přes sruby Polsko, Hrobka, Jirásek, Jeřáb a končí na Jiráskově chatě. Je na ni umístěno 10 velkoplošných informačních tabulí. Tato trasa je vhodná pro turisty, kteří se hodlají vrátit k parkovišti, zastávce ČSAD, nebo k prohlídce pevnosti.

Trasa č. 2 vede přes sruby Polsko, Hrobka, Lom, Březinka a končí v Bělovsi u Náchoda. Obsahuje 9 popisných tabulí a je vhodná pro turisty, kteří směřují do Náchoda, např. k vlaku, autobusu, nebo do autokempu.

V okolí Pevnosti Dobrošov se nachází řada zajímavých turistických míst. Zhlédněte video Města Náchoda: