wz
webzdarma.cz
rr-cr-kp-dobrosov-04

Vítáme Vás! Witamy! Welcome! Willkommen!

Vítejte na oficiálních stránkách Pevnosti Dobrošov u Náchoda. Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást československého pohraničního opevnění z let 1935-1938,
s prohlídkou rozsáhlého podzemí.

Die unvollendete Artilleriefestung Dobrosov, ein Bestandteil der tschechoslowakischen Grenzbefestigung aus den Jahren 1935-1938, mit der Führung durch den weiträumigen Untergrund.

Niedokończony budynek twierdzy artyleryjskiej Dobrosov wchodzącej w skład czechosłowackiej linii umocnień przygranicznych z lat 1935-1938, ze zwiedzaniem rozległych podziemi.

An unfinished artillery fortress Dobrosov, part of the Czechoslovak border fortifications from 1935-1938, with a tour of the extensive underground areas.


Od listopadu do března otevřeno jen na objednávku (viz záložka Provozní doba a vstupné).

image

S ohledem na ochranu zimující kolonie netopýrů, bude pevnost od ledna do března 2017 možné navštívit jen za mimořádných podmínek, a to pouze 30 návštěvníkům měsíčně (přednost mají skupiny nad 5 osob). Případné objednávky zasílejte na email: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Oficiální stránky národní kulturní památky