wz
webzdarma.cz
dsc_0354

Vítáme Vás! Witamy! Welcome! Willkommen!

Vítejte na oficiálních stránkách Pevnosti Dobrošov u Náchoda. Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást československého pohraničního opevnění z let 1935-1938, s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Aktuální informace níže.

Die unvollendete Artilleriefestung Dobrosov, ein Bestandteil der tschechoslowakischen Grenzbefestigung aus den Jahren 1935-1938, mit der Führung durch den weiträumigen Untergrund.

Niedokończony budynek twierdzy artyleryjskiej Dobrosov wchodzącej w skład czechosłowackiej linii umocnień przygranicznych z lat 1935-1938, ze zwiedzaniem rozległych podziemi.

An unfinished artillery fortress Dobrosov, part of the Czechoslovak border fortifications from 1935-1938, with a tour of the extensive underground areas.


gif.new

ČERVENEC, SRPEN otevřeno denně od 10 hod. Prohlídky v každou celou hodinu. Poslední v 16 hod. 

POMÁHÁME HOSPICU ANEŽKY ČESKÉ V ČERVENÉM KOSTELCI! V pokladně pevnosti můžete drobnými finančními dary přispět do kasičky těm, kteří pomoc potřebují nejvíce. Bližší informace v pokladně pevnosti.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Dne 19. srpna proběhne v areálu Pevnosti Dobrošov 3. ročník Se starostou do pevnosti. Program níže. Během dne bude slavnostně otevřena také nová stezka s dřevěnými sochami
a od 19 hod. proběhne Evropská noc pro netopýry s přednáškou a odchytem těchto tvorů. 

letaek

 

Oficiální stránky národní kulturní památky