wz
dsc_0354

Vítáme Vás! Witamy! Welcome! Willkommen!

Vítejte na oficiálních stránkách Pevnosti Dobrošov u Náchoda. Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást československého pohraničního opevnění z let 1935-1938, s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Aktuální informace níže.

Die unvollendete Artilleriefestung Dobrosov, ein Bestandteil der tschechoslowakischen Grenzbefestigung aus den Jahren 1935-1938, mit der Führung durch den weiträumigen Untergrund.

Niedokończony budynek twierdzy artyleryjskiej Dobrosov wchodzącej w skład czechosłowackiej linii umocnień przygranicznych z lat 1935-1938, ze zwiedzaniem rozległych podziemi.

An unfinished artillery fortress Dobrosov, part of the Czechoslovak border fortifications from 1935-1938, with a tour of the extensive underground areas.


gif.new

ZÁŘÍ: Všední dny od 10 do 17 hod (poslední v 15:30 hod); soboty
a neděle prohlídky v 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, poslední v 15:30).

V neděli 1. října otevřeno stejně jako
v září!

ŘÍJEN: všední dny na objednávku
(min. 5 osob; pevnost bude ve všední dny nepravidelně otevřena, ale raději si dostupnost ověřte telefonicky)

SOBOTY a NEDĚLE: prohlídky v 10:00, 11:30, 13:00 a poslední ve 14:30. Upozorňujeme, že během prohlídek nebude přítomna obsluha
v pokladně pevnosti.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

letacek

 

Oficiální stránky národní kulturní památky