wz
webzdarma.cz
dsc_0354

Vítáme Vás! Witamy! Welcome! Willkommen!

Vítejte na oficiálních stránkách Pevnosti Dobrošov u Náchoda. Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást československého pohraničního opevnění z let 1935-1938, s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Aktuální informace níže.

Die unvollendete Artilleriefestung Dobrosov, ein Bestandteil der tschechoslowakischen Grenzbefestigung aus den Jahren 1935-1938, mit der Führung durch den weiträumigen Untergrund.

Niedokończony budynek twierdzy artyleryjskiej Dobrosov wchodzącej w skład czechosłowackiej linii umocnień przygranicznych z lat 1935-1938, ze zwiedzaniem rozległych podziemi.

An unfinished artillery fortress Dobrosov, part of the Czechoslovak border fortifications from 1935-1938, with a tour of the extensive underground areas.


gif.new

REKONSTRUKCE 2017

Under_construction S ohledem na plánovanou rekonstrukci celého pevnostního systému na Dobrošově bude od dubna 2017 platit omezený provoz pro návštěvníky. Sledujte, prosím, záložku provozní doby (výše). Během dubnových všedních dnů uskutečníme prohlídky pro ohlášené skupiny, ale pokusíme se v rámci možností vyjít vstříc i jednotlivcům. Případné objednávky zasílejte na email: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

OTEVÍRÁME JIŽ 1. DUBNA!

Oficiální stránky národní kulturní památky